Κέντρο Γυναικολογίας και Γονιμότητας
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024


 
 
 

fertility

ΥπογονιμότηταΕπιστημονικός Υπεύθυνος
Ηλίας Τσάκος FRCOG
Γυναικολόγος Αναπαραγωγής

• Εκπαιδευμένος και πιστοποιημέ-νος στην Αγγλία
• 20-ετής εμπειρία στην Ειδικότη-τα
• Διαπιστευμένος Ακόλουθος Βρε-τανικού Κολεγίου Γυναικολόγων
• Μέλος ΔΣ Αντιπροσωπίας Βρε-τανικού Κολεγίου για Ελλάδα και Κύπρο
• Μέλος ΔΣ Ελληνικής Εταιρίας Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπα-ραγωγής (ΕΛΕΙΥΑ)
• Μέλος της Βρετανικής, Ευρω-παϊκής και Αμερικανικής Εταιρίας Γονιμότητας (BFS, ESHRE, ASRM)Κλείσιμο
 
Ελληνικά    English   

Ovulation Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος:

(ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)
Διάρκεια Κύκλου: (μέρες)

BMI Calculator Κλείσιμο

Φύλλο:

Γυναίκα    Ανδρας
Ύψος: (εκατοστά)
Βάρος: (κιλά)

Pregnacy Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος: (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)

Breast Cancer Risk Κλείσιμο